Cytat z Wikipedii o stronach internetowych

projektowanie stron internetowych rybnik
Strona internetowa, strona WWW (ang.

web page) ? dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW.

Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest projektowanie stron internetowych rybnik .