Sposoby na ogrzewanie magazynów

ne), w temperaturze od 250 do 350 °C. Składa się z węglowodorów wysokoczą