O pomocy psychologa. Krótko i na temat

jest formą leczenia, która polega na kontakcie z osobami o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. Terapia grupowa często

O pomocy psychologa. Krótko i na temat warsztaty rozwoju osobistego kraków

Zalety psychoterapii grupowej

Psychoterapia grupowa jest jedną z form przeprowadzania terapii mającej na celu poprawienie samopoczucia pacjenta. Psychoterapia grupowa jest formą leczenia, która polega na kontakcie z osobami o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. Terapia grupowa często