Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

palniki na olej przepracowany palniki na olej przepracowany
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.

Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą ma.