Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020

yczaj po drogach poruszają się ciężarówki, które posiadają tradycyjne naczepy. Czasem jednak zdarza się transport ponadgabarytowy, który

Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020 transport nienormatywny

Jest to czasami bardzo trudne logistycznie

Jeżeli działamy w branży transportowej, to wiemy jak bardzo ważne jest posiadanie samochodów ciężarowych z odpowiednimi naczepami. Zazwyczaj po drogach poruszają się ciężarówki, które posiadają tradycyjne naczepy. Czasem jednak zdarza się transport ponadgabarytowy, który